Projekt „Pozytywne szkolenia dla Pomorzan” | Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji na rynku pracy w zakresie szkoleń TIK i języków obcych oraz innych szkoleń zawodowych, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej ale z preferencją osób będących pracownikami sektora mikro małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, co potwierdzone zostanie zdaniem egzaminu i zdobyciem stosownego certyfikatu /świadectwa potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji.