Pozytywne szkolenie dla Pomorzan

Kurs na ratowników wodnych

Zapraszamy aplikowania na ostatnie miejsca na kurs ratowników wodnych. Kurs rozpocznie się jeszcze w listopadzie.

Oprócz standardowych warunków uczestnictwa w projekcie, uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 25 lat i więcej oraz zaliczy sprawdzian obejmujący:

  • przepłynięcie stylem dowolnym, po skoku startowym, 400 m w czasie nie dłuższym niż 08:10,00 min.
  • przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem 1 – go przedmiotu leżącego na dnie
  • przepłynięcie, po skoku startowym ze słupka / sposobem ratowniczym / z głową nad powierzchnią wody dystansu 50 m w czasie poniżej 1 min
  • przepłynięcie, po skoku startowym, stylem klasycznym na piersiach i sposobem na plecach z pracą NN do stylu klasycznego / bez pracy RR /, łącznie dystans 100 m /po 50 m/
  • holowanie tonącego na dystansie 75 m z zastosowaniem trzech sposobów holowania/każdym na dystansie 25 m bez zatrzymywania się

Kurs odbywa się będzie na pływalni przy Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku, ul. Azaliowa 18 oraz na wodach otwartych i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym.

Więcej informacji pod nr 728 486 707 w godz. 7:00-15:00.