Pozytywne szkolenie dla Pomorzan

Zapraszamy do udziału w dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, akredytowanym szkoleniu AgilePM!

Szkolenie zakończone jest egzaminem, a każdy uczestnik, który uzyska pozytywny wynik, otrzyma międzynarodowy, bezterminowy certyfikat.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby:
• zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego,
• osoby o niskich kwalifikacjach, w wieku 25 lat i więcej
• zatrudnione w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jak również pracowników ekonomii społecznej/ przedsiębiorstw społecznych
• zainteresowane uczeniem się przez całe życie oraz uzyskaniem kwalifikacji pożądanych na rynku pracy.
Kiedy?
Szkolenie odbędzie się w okresie od 15.02 do 08.03 i trwać będzie jeden weekend (sobota, niedziela).
Gdzie?
Szkolenie odbędzie się w Gdańsku.
Koszty uczestnictwa:
Wpłata 10% wartości realizowanego szkolenia po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Pozytywne Szkolenia dla Pomorzan” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji pod nr 728 486 438 w godz. 8:30-15:30