Pozytywne szkolenie dla Pomorzan

Szkolenia zawodowe

Organizujemy szkolenia zawodowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Każdy z uczestników weźmie udział w szkoleniu zgodnie w określonymi na początku udziału w projekcie potrzebami i predyspozycjami (ankieta – szkolenia zawodowe). 

Czas trwania kursu uzależniony jest od specyfiki i rodzaju wybranego szkolenia. Kursy są realizowane przez wykwalifikowane firmy szkoleniowe umożliwiające formalne potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. 

Szkolenie zawodowe zakończone będzie egzaminem. Uczestnik uzyska potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji przez instytucje uprawnioną do certyfikowania (egzamin/zaliczenie/certyfikat)

Koszty uczestnictwa

Wpłata 10% wartości realizowanego szkolenia zawodowego po zakwalifikowaniu  do udziału w projekcie

Studia podyplomowe (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!)

Kierunek studiów podyplomowych oraz kursów zawodowych jest uzależniony od potrzeb i preferencji uczestnika projektu. Zakres udzielanego wsparcia nie może być jednak związany ze stanowiskiem pracy.