Pozytywne szkolenie dla Pomorzan

Zapraszamy na stacjonarne, akredytowane szkolenie Agile PM!

Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o. zaprasza do udziału w dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, akredytowanym szkoleniu AgilePM!

Szkolenie zakończone jest egzaminem, a każdy uczestnik, który uzyska pozytywny wynik otrzyma międzynarodowy, bezterminowy certyfikat.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby:

  • zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, 
  • osoby o niskich kwalifikacjach, w wieku 25 lat i więcej i w wieku 50 lat i więcej
  • zatrudnione w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jak również pracowników ekonomii społecznej/ przedsiębiorstw społecznych
  • zainteresowane uczeniem się przez całe życie oraz uzyskaniem kwalifikacji pożądanych na rynku pracy.

Kiedy?

 Szkolenie odbędzie się w terminie 20-21.06.2020 r.(sobota, niedziela).

Gdzie?

Szkolenie odbędzie się w Business Faltom Hotel Gdynia ul.Morska 362, Gdynia-Cisowa.

Koszty uczestnictwa:

Wpłata 10% wartości realizowanego szkolenia – 152,00 zł

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Pozytywne Szkolenia dla Pomorzan” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.