Pozytywne szkolenie dla Pomorzan

Szkolenia językowe

W ramach szkolenia każdy z uczestników przejdzie test poziomujący pozwalający na dopasowanie poziomu do indywidualnych potrzeb.

Spotkania będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Przewidziany czas kursu to 4 miesiące.

Organizujemy szkolenia językowe z:

Kursy będą realizowane przez wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę w oparciu o sprawdzone programy nauczania. Każdy z uczestników otrzyma podręcznik oraz zestaw szkoleniowy.

Szkolenia językowe zakończone będą egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej A1, A2, B1, B2, C1, C2 (zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Koszty uczestnictwa: 130 zł – bezzwrotne wpisowe za dany cykl szkoleniowy – szkolenia z zakresu nabywania kompetencji językowych, w tym język angielski, niemiecki, płatne po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie