Pozytywne szkolenie dla Pomorzan

Szkolenia komputerowe

Organizujemy szkolenia komputerowe. Przykładowe kursy:

Każde ze szkoleń będzie trwać średnio 4 miesiące (15 tygodni: 2 godziny lekcyjne dziennie x 2 spotkania w tygodniu).

Kursy będą realizowane przez wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę w oparciu o sprawdzone programy nauczania. Każdy z uczestników otrzyma podręcznik.


Szkolenia TIK zakończone będą egzaminem i uzyskaniem certyfikatu z obszarów ramy DIGCOMP (Digital Competence Framework), Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych typu ECDL PROFILE DIGCOMP.

Koszty uczestnictwa: 130zł – bezzwrotne wpisowe za dany cykl szkoleniowy – szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), płatne po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.