Pozytywne szkolenie dla Pomorzan

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny czytelnie wypełnić i podpisać:

 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE (możliwość pobrania pdf)
 2. formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami (możliwość pobrania pdf i word)
 3. oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 
  (możliwość pobrania pdf i word)
 4. oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru: RPO 
  (możliwość pobrania pdf i word)
 5. oświadczenie o zatrudnieniu (możliwość pobrania pdf i word)
 6. ankietę określającą potrzeby i preferencję uczestnika (możliwość pobrania pdf i word)
 7. deklaracja uczestnictwa w projekcie   (możliwość pobrania pdf i word)
 8. zgody na zbieranie i przetwarzanie danych (możliwość pobrania pdf i word)
 9. pozostałe dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej 
do Biura projektu: ul. Elizy Orzeszkowej 11, 84 -100 Puck.

Rekrutacja następuje zgodnie z kolejnością wpływu zgłoszeń Kandydatów, którzy muszą spełniać kryteria dostępu określone § 3 ust.1 Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji w projekcie, z uwzględnieniem pierwszeństwa osób otrzymujących punkty premiujące wskazane w punkcie 2 § 3 w/w Regulaminu.

Ze względu na zapisy we wniosku o dofinansowanie na szkolenia/kursy dokumenty rekrutacyjne mogą składać wyłącznie osoby pracujące w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach, jak również pracownicy podmiotów ekonomii społecznej/ przedsiębiorstw społecznych.

Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie, zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji w formie telefonicznej lub e-mailowej.

Uwaga: Dokumenty rekrutacyjne prosimy wysyłać z dopiskiem na kopercie „Pozytywne szkolenia dla Pomorzan – dokumenty rekrutacyjne”

Nie czekaj –  zapisz się już dziś !

REKRUTACJA TRWA!


Dokumentacja archiwalna:

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej do Biura projektu: ul. Elizy Orzeszkowej 11, 84-100 Puck.

Rekrutacja następuje zgodnie z kolejnością wpływu zgłoszeń Kandydatów, którzy muszą spełniać kryteria dostępu określone § 3 ust.1 Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji w projekcie, z uwzględnieniem pierwszeństwa osób otrzymujących punkty premiujące wskazane w punkcie 2 § 3 w/w Regulaminu.

Ze względu na zapisy we wniosku o dofinansowanie na szkolenia/kursy dokumenty rekrutacyjne mogą składać wyłącznie osoby pracujące w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, jak również pracownicy podmiotów ekonomii społęcznej/przedsiębiorstw społecznych oraz administracji publicznej.

Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie, zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji w formie telefonicznej lub e-mailowej.

Uwaga: Dokumenty rekrutacyjne prosimy wysyłać z dopiskiem na kopercie „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan – dokumenty rekrutacyjne”.

Nie czekaj! – zapisz się już dziś! REKRUTACJA TRWA!